Workshop Mediačné dišputy - Tokaj 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Prijali sme pozvanie na spoluprácu od Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov (SIMARS), ktorý tento rok organizuje v poradí už šiesty workshop s názvom “MEDIAČNÉ DIŠPUTY”.

Asociácia mediátorov Slovenska si Vás teda spoločne so Slovenským inštitútom pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov (SIMARS) a v spolupráci s Európskym mediačným inštitútom (EMI) dovoľuje pozvať na workshop s názvom: „Mediácia  v reflexiách spolupracujúcich profesií“

ktorý sa uskutoční v dňoch 7. – 8. októbra 2022 v priestoroch  kaštieľa RÁKOCZI  Borša, okres Trebišov (www.borsikastely.eu)

Cieľom a obsahom workshopu budú nielen prezentácie ‘bez powerpointu a flipchartu‘, teda neformálne výmeny skúseností nás, mediátorov, ale radi by sme týmto dali priestor na vystúpenie aj zástupcom profesií, ktorí s mediáciou a mediátormi prichádzajú aktívne do kontaktu, za účelom získania podnetov a návrhov na riešenie prípadných nedostatkov pri využívaní mediácie.

PROGRAM (priebežne aktualizujeme):

07. 10. 2022 (Piatok):

9:00 – 10:00  príchod a registrácia účastníkov

10:00 – 12:30  blok č. 1 – Mediácia a orgány verejnej správy/samosprávy:

príhovory hostí

♦ Ing. Anna Tünde VARGOVÁ – starostka Borše   

♦ JUDr. Marianna Mochnáčová – bývalá sudkyňa Ústavného súdu              

♦ JUDr. Gabriela Mináriková – prednostka MÚ Mestskej časti Košice – Vyšné Opátske

♦ Mgr. Bernadeta Penttilä – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny – Poprad                              

 

12:30 – 14:30 obed, prehliadka renesančného kaštieľa, v ktorom sa narodil František II. Rákoci

15:00 – 18:00 blok č. 2 – Mediácia a spolupracujúce profesie:

♦ Mgr.  Leona Bašistová – psychológ, Poprad

♦ JUDr. Ľudmila Raffáčová  a JUDr. Martin Fabián – advokáti, Košice

♦ PhDr. Marta Verébová – prezidentka Středoevropské, východoevropské a středoasijské obchodní komory v ČR (SVSOK), Praha

19:00 – raut spojený s degustáciou tokajských vín 

 

08. 10. 2022 (Sobota):

9:30 – 13:30  blok č. 3 – Mediácia, civilné a trestné súdnictvo:

♦ JUDr. Marianna Mochnáčová – bývalá sudkyňa Ústavného súdu

♦ JUDr. Daniel Petričko – sudca Okresného súdu v Trebišove

♦  Mgr. Jozef Fedor – probačný a mediačný úradník, Okresný súd Trebišov

14:00 – záver a vyhodnotenie workshopu, odovzdanie potvrdení o účasti, obed

 

Všeobecné informácie:

Cena 2 – dňového workshopu: 69,00 € * zahŕňa účastnícky poplatok, 2x obed a motivačnú literatúru (Od tankov k Touaregu, 272 strán o Jozefovi Uhríkovi, jednej z najvýraznejších osobností slovenského priemyslu);            

resp. nasledovné varianty účasti na vybraných dňoch :

A – piatok 07.10.2022 cena 39,00 €* zahŕňa obed a motivačnú literatúru

B – sobota 08.10.2022 cena 34,00 €* zahŕňa obed a motivačnú literatúru

Ubytovanie je individuálne, možnosti výberu nájdete na webstránke www.booking.com city/sk/borsa.sk alebo vo Viničkách (www. zlataputna.sk), Kline nad Bodrogom, Somotore, Ladmovciach…

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu a na zrušenie workshopu z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie, nízkeho počtu prihlásených, resp. odmietnutie záujemcov prihlásených po naplnení maximálneho počtu účastníkov. Záujemcom, ktorí sa z týchto dôvodov na workshope nezúčastnia, bude uhradený poplatok vrátený.

________________________________________________________________ 

* 15% zľavu majú mediátori, ktorí sa doteraz aspoň 1x zúčastnili na povinnom odbornom seminári, resp. inom podujatí organizovanom SIMARS-om z.z.p.o., členovia Asociácie mediátorov Slovenska, mediátori s garanciou SIMARS-u.

Záväzná prihláška

Prosíme zaslať na emailovú adresu: admin@simars.sk najneskôr do 30. septembra 2022

Záväzne sa prihlasujem a súčasne uhrádzam sumu podľa vybraného modulu na účet IBAN: SK5883300000002701403071, ako variabilný symbol uveďte číslo zápisu do zoznamu mediátorov MS SR.

Označte prosím krížikom:

VI. MEDIAČNÝ WORKSHOP TOKAJ  07. – 08. 10. 2022, cena 69 €

VI. MEDIAČNÝ WORKSHOP TOKAJ 07. 10. 2022, cena 39 €                       

VI. MEDIAČNÝ WORKSHOP TOKAJ 08. 10. 2022, cena 34 €            

 večerný raut s degustáciou tokajských vín 07.10.2022, cena 19 €   

                                    

Meno účastníka (prosíme, uviesť aj všetky tituly):

Číslo zápisu do zoznamu MS SR:

Fakturačné údaje:                              

Kontakt na zodpovednú osobu v prípade otázok:                                                           

Mgr. Petra Drgoňová, info@amssk.eu

Mgr. Zuzana Tomčániová, admin@simars.sk

 

ONLINE FORMÁT

Dozvuky konferencie Asociácie mediátorov
Slovenska - MODRA 2020

WORKSHOPY

Novembrové a decemborvé online workshopy

Ako sme sľubovali, zaistlili sme pre vás, spolu s veľmi ochotnými a flexibilnými lektormi sľubované online workshopy. Teraz máte jedinečnú možnosť sa na ne prihlásiť.
Pokiaľ ste členom Asociácie mediátorov Slovenska, tieto workshopy sú pre Vás zabezpečené bezplatne.

HRANICE MLČANLIVOSTI MEDIÁTORA V COCHEMSKOM MODELI

Workshop s Robinom Brzobohatým a Martinou Cirbusovou "HRANICE MLČANLIVOSTI MEDIÁTORA V COCHEMSKOM MODELI" sa uskutoční 30.11.2020 od 13.00 do 17.00 hod.

Cena workshopu pre nečlenov AMS je 20 Eur.

Termín pre prehlásenie: do 28.11.2020 vrátane.

NA RIEŠENIE ORIENTOVANÝ PRÍSTUP


Workshop s pani Katarínou Bradáč a Evou Vaňkovou "NA RIEŠENIE ORIENTOVANÝ PRÍSTUP" sa uskutoční dňa 16.12.2020 od 17.00 do 19.00 hod.

Cena workshopu pre nečlenov AMS je 15 Eur.

Termín pre prehlásenie: do 14.12.2020 vrátane.

Ešte nie ste členom AMS?

Staňte sa členom AMS ešte teraz a nenechajte si ujsť prístup k bonusovým materiálom.