Naša

Fotogaléria

18.-19. 09. 2015

Stretnutie mediátorov a sympatizantov mediácie, Čičmany

16. – 17.04.2015

Medzinárodná vedecká konferencia “OBEC – ŠKOLA – MEDIÁCIA”

25.04.2014

Medzinárodná vedecká konferencia o mediácii “Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii” , hotel Sebastian Modra

14.5.2010

Valné zhromaždenie v Inštitúte verejnej správy v Bratislave

19.11. 2009

Náročné situácie a transakčná analýza, 19.11. 2009, Penzión Galloper, Bratislava Lektor: p. Doc. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. a p. Mgr. Boris Široký

12.9.2009

Rokovanie mimoriadneho Valného zhromaždenia v Liptovskej Sielenici.

11.9.2009

Liptovská Sielna, Komunikačné zručnosti mediátora, Lektorka: PhDr. Janka Pružinská, PhD