Kontakt

Asociácia mediátorov Slovenska
Korešpondenčná adresa:

Notársky úrad JUDr. Magdaléna Drgoňová
Štúrova 27
040 01 Košice

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, as
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0011 3749 9003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Kontakty 

Predseda 
JUDr. Magdaléna Drgoňová 
Email: magdalena.drgonova@amssk.sk  
Mobile: +421903614346

Podpredseda
Ing. Soňa Ďurčová
E-mail: sona.durcova@amssk.sk
Tel .: +421940655747

Podpredseda

PhDr. Ernest Kováč 
E-mail: ernest.kovac@amssk.sk  
Tel.: +421905661273

Etická komisia 

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Languages »