kontaktné

Informácie

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Notársky úrad JUDr. Magdaléna Drgoňová, Štúrova 27, 040 01 Košice

Bankové spojenie

UniCredit Bank Slovakia, as;
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0011 3749 9003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

E-mail

konferencia2020@amssk.eu

ľudia

Predseda 

JUDr. Magdaléna Drgoňová  Email: magdalena.drgonova@amssk.eu   Tel.: +421903614346

Podpredseda

Ing. Soňa Ďurčová E-mail: sona.durcova@amssk.eu Tel .: +421940655747

Podpredseda

PhDr. Ernest Kováč E-mail: ernest.kovac@amssk.sk Tel.: +421905661273

Etická komisia

PhDr. Jana Pružinská, PhD
JUDr. Dana Galbavá