Dňa 24.11.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie. Na stretnutí sa zúčastnili: predseda (p. Ernest Kováč) a podpredsedníčka (p. Beáta Swanová) z Asociácie mediátorov Slovenska (AMS), riaditeľka (p. Eva Vanková) z Evropského institútu pro smír, mediáci a rozhodčí řízení, o.p.s. (ESI) a Fernanda Dias de Araújo Lima
Diretor-presidente, Maria Flavia de Freitas Ferreira
Vice-Presidente z Fundação Nacional de Mediação de Conflitos Sociais (FNMC) z Brazílie. Predmetom rokovania bola medzinárodná spolupráca medzi slovenskými, českými a brazílskymi mediátormi. Na záver predseda (AMS) p. Kováč pozval brazílskych mediátorov na medzinárodnú vedeckú konferenciu. Rokovanie ukončili podpisom Memoranda o spolupráci.

20161124_183044