Vážené dámy,

Vážení páni, prečítajte si hodnotiacu správu -článok z medzinárodnej vedeckej konferencie: “Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii” článok o medzinárodnej vedeckej konferencii

Fotografie si môžete pozrieť “Fotogaléria”