Vydavateľstvo Wolters Kluwer s.r.o. v týchto dňoch vydalo knihu, venovanú právnej úprave mediácie. Autorky JUDr. Beata Swanová, JUDr. Dana Baliová a JUDr. Renáta Dolanská v nej približujú mediáciu v kontexte zákonnej úpravy, najmä vo svetle poslednej novely zákona o mediácii, účinnej od 1.1.2016. Publikácia obsahuje aj časť venovanú metóde mediácie, užitočné vzory a manuál mediátora, ktorý pomôže určite najmä začínajúcim mediátorom zorientovať sa pri praktickom vedení mediačného procesu.

Viac informácií nájdete v letáku. Mediácia – letak