Zmena termínu konania konferencie (MODRA)

Konferencia v Modre, ktorá mala byť v termíne 17-18.4.2020 na tému „ Mlčanlivosť, dôvernosť a etické princípy v mediácii“ sa z dôvodu COVID 19 ruší, predbežne  je náhradný termín 18-19.9.2020, Mora, hotel Sebastian.

Organizačný výbor sa týmto ospravedlňuje tým členom AMS, ktorí reflektovali na pôvodne stanovený termín, že definitívne stanovisko zverejňujeme až teraz, ale ešte minulý mesiac nebolo zrejmé, do akej miery sa rozvinú karanténne opatrenia a až do poslednej chvíle sa zvažovalo konanie konferencie v obmedzenejšom režime. Následne sa hľadal nový termín konania, vzhľadom na vysokú účasť a kapacitné možnosti hotela Sebastian bol stanovený náhradný termín na september.

Podrobnejšie informácie budú zverejňované priebežne, ale dúfame, že septembrový termín je reálny a v tom čase už nebudú platiť karanténne opatrenia.

Za organizačný výbor konferencie

Ing. Soňa Ďurčová – predseda OV