V spolupráci s Evou Rambala (www.rambala.hu)

Workshop je určený najmä pre ľudí, pre ktorých je konflikt pravidelnou súčasťou pracovného života: manažérov, mediátorov, právnikov, tímlídrov, projektových manažérov, facilitátorov a mnohých iných. Cieľom je naučiť sa, ako sa o seba postarať v strese. Zároveň získate zručnosti na riešenie konfliktov, ktoré spúšťajú vašu stresovú reakciu

Naučíte sa ako:

Dvojdňový workshop prebieha zážitkovou formou. Môžete sa zamerať a učiť na reálnych príkladoch zo svojho života. Budete mať príležitosť vyskúšať si zručnosti užitočné pri riešení konfliktov a zároveň pri znižovaní prežívania stresu.

Viac informácii nájdete v PLAGÁTE, ktorý si môžete stiahnuť tu