Vzdelávanie

Pozývame Vás na odborný seminár s p. prof. PaedDr. Vladimírom LABÁTHOM, PhD. na tému: Sebapoznanie mediátora a jeho vplyv na výkon mediácie, dňa 14.04.2012 v Penzione BAT** SENEC. Po úspešnom ukončení seminára získate osvedčenie.

Languages »