Vážení mediátori,

dovoľte, aby som Vás v mene Výboru AMS srdečne pozval na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 27.03.2019 o 16:00 hod. v sídle Asociácie mediátorov Slovenska, Slowackého 5/A, Bratislava.

S pozdravom

PhDr. Ernest Kováč
predseda
Asociácia mediátorov Slovenska