Vážené dámy,

Vážení páni,

dovoľte, aby sme  Vás v mene Výboru AMS srdečne pozvali na Valné zhromaždenie a workshop, ktoré sa uskutoční 27.01. – 28.01. 2017  v Penzióne Talisman (www.penziontalisman.sk) v Rajeckých Tepliciach.

Workshop „Motivácia k výkonu profesie mediátora“ vedie p. prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

Pozvánka Valné zhromaždenie

Pozvánka_workshop

Prihláška VZ+Workshop