Vážení členovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 14.12.2016 o 16:00 hod. v sídle Asociácie mediátorov Slovenska, Slowackého 5/A, Bratislava.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Zmena sídla spoločnosti
  3. Rôzné
  4. Ukončenie

S pozdravom

                                                                   PhDr, Ernest Kováč, predseda

                                                              Asociácia mediátorov Slovenska