Asociácia mediátorov Slovenska a Slovenská komora mediátorov pripravili týždeň mediácie viac.