Tlačová správa

Prax mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života

Už tradične v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti Slovenska v Modre dňa 05. a 06. apríla 2019 sa konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Prax mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života“.

Záštitu nad VI. ročníkom konferencie prevzal prezident Slovenskej republiky J.E. p. Andrej Kiska. Organizátorom konferencie bola Asociácia mediátorov Slovenska, ktorá združuje mediátorov.

Prvý deň konferencie  odznievali odborné príspevky domácich a zahraničných  odborníkov. Mnoho príspevkov odznievalo na tému aká je prax mediácie nie len na Slovensku ale aj v zahraničí. Interakcia medzi prednášajúcimi a diskutujúcimi umocňovala potrebu mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života.

Druhý deň konferencie bol zameraný na workshopy. Prvý workshop bol zameraný na Cochemský prístup v praxi mediátora a druhý workshop medzikultúrne aspekty mediácie.

Z medzinárodnej vedeckej konferencie organizátor pripravil recenzovaný zborník. Celkovo organizátor konferencie privítal vyše 120 hostí.

Fotografie z konferencie: https://konferenciaams.rajce.idnes.cz/Konferencia_Conference_2019/

Kontakt:
PhDr. Ernest Kováč, email: ernest.kovac@amssk.sk

Bratislava, 06.04.2019