Tlačová správa

Asociácia mediátorov Slovenska bola už po piatykrát organizátorom konferencie venovanej mediácii, ktorá prebiehala v dňoch 13. – 14. apríla 2018 v Modre. Ako napovedá jej samotný názov – Mediácia – metóda alebo profesia. Na konferencii odzneli príspevky na tému metódy a profesia mediátora.

Konferencia bola organizovaná aj so širšou medzinárodnou účasťou, nakoľko sme v našich radoch privítali kolegov z Ruska a Ukrajiny, ktorí spolu s hosťami Rakúska a Českej republiky obohatili konferenciu o skúsenosti zo zahraničia.

Konferenciu slávnostne otvoril vedecký garant konferencie p. prof. Labáth a člen vedeckého výboru rektor Univerzity Komenského v Bratislave p. prof. Mičieta.

Čestný hosť konferencie vyslanec J.E.  Georg Kilzer pozdravil účastníkov konferencie.

Sobotňajší program tvorili veľmi zaujímavé workshopy, ktoré boli venované širokému spektru tém.

Spolu s vysokou kvalitou príspevkov aj stúpajúci počet účastníkov zo zahraničia je dôkazom toho, že každý rok sa konferencia Asociácie mediátorov Slovenska posúva na vyššiu a vyššiu úroveň.

V budúcom roku sa uskutoční šiesty ročník, na ktorý týmto všetkých záujemcov už vopred pozývame.

Asociácia mediátorov Slovenska

Zdroj: www.amssk.sk