Vážená mediátorka,
Vážený mediátor,

srdečne Vás pozývame na stretnutie mediátorov.

Kedy: 12. – 13. 07. 2019 
Kde: CHATA SLANÁ VODA POD BABIOU HOROU ( https://www.slanavoda.sk/ )
Cena: 45,- €

PROGRAM:  
12. 07. 2019

14:00 – 15:00: Príchod
15:10 – 18:00: Seminár: Mediácia a supervízia (mediátor a
supervizia; supervízia v mediácii)
18:00 – 18:30: Diskusia
18:30 – 19:30  Večera
20:00:         Spoločenské posedenie

13. 07. 2019 

07:30 – 08:55: Raňajky
09:00 – 11:50: Supervizia – prakticky nácvik, prípadové štúdie
12:00 – 13:00: Obed
13:10:         Ukončenie

Lektorka: PhDr. JANA PRUŽINSKÁ, PhD.

Účastnícky poplatok, prosím uhraďte na:
číslo účtu: SK61 1111 0000 0011 3749 9003
Variabilný symbol: 121307
Poznámka: Slaná voda_Vaše priezvisko

Nakoľko sme kapacitne limitovaný prosím prihláste sa najneskôr do 21. 06. 2019 

Link na prihlásenie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAttpln-aSL6fx-jV1WbkJu-qSFbGBqAmTCU8Ymv0u-wGmGQ/viewform

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na stretnutie

Výbor Asociácie mediátorov Slovenska