Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo konferenciu: “Spotrebiteľ v roku 2016 – Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov”, ktorá sa uskutoční dňa 15. februára 2016 o 9:00 hod. v priestoroch hotela Austria Trend Hotel Bratislava na Vysokej 2A v Bratislave.

Cieľom konferencie je formou príspevkov a diskusií priblížiť nový spôsob mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov zástupcom súčasných i budúcich subjektov alternatívneho riešenia sporov, záujemcom z podnikateľského prostredia ako aj širokej spotrebiteľskej verejnosti a poskytnúť informácie o novinkách a aktuálnych témach v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Pozvánku a informácie o programe konferencie nájdete pozvanka-program-spotrebitel-v-roku-2016 Vstup je voľný. Obed a drobné občerstvenie počas konferencie bude zabezpečené.

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti Vás žiadame o včasné nahlásenie účasti na e-mailovej adrese consumer@mhsr.sk alebo na tel. č. 02/4854 2425