Vážení členovia a sympatizanti AMS, na základe dopytu bolo Finančnou správou potvrdené, že na mediátorov sa nebude vzťahovať ani po 1.4.2015 povinnosť na platby v hotovosti využívať registračné pokladnice.
JUDr. Beáta Swanová, podpredsedníčka AMS