Vážené dámy,
Vážení páni,

dovoľujeme si Vás informovať, že pripravujeme medzinárodnú odbornú konferenciu:
„PRAX MEDIÁCIE V RÔZNYCH OBLASTIACH SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA“

Konferencia sa uskutoční 05. a 06. apríla 2019 v Modre (penzión Sebastián)
Všetky informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na https://www.mediacia-ams.com/

Tešíme sa na stretnutie

Organizačný výbor konferencie