Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na již 5.ročník Josefského sympozia, který se bude konat na zámku ve Křtinách dne 19.3.2014. Letošním tématem je Mezigenerační dialog, který se ukazuje jako klíčový nejen ve vztazích v rodinách, ale i jako téma ovlivňující podstatným způsobem atmosféru ve společnosti.

Dopoledne se můžeme těšit na odborné přednášky vztahující se k mezilidské komunikaci na principech smíru, dohody a vzájemného porozumění. V odpolední části sympozia se budeme společně interaktivním způsobem učit naslouchat potřebám našich dětí, rodičů a prarodičů, abychom si lépe uvědomili rozdíly mezi generacemi a byli schopni naplnit naše vzájemná očekávání ve vztazích harmonickým způsobem. Neméně důležité bude vyjádření jaké hodnoty nás spojují bez ohledu na věk, naši pracovní aktivitu nebo společenské postavení.
Bez přijetí kořenů našich předků, bez pozornosti, úcty a péče o staré lidi nebudeme stát v tomto světě pevně a sami se odsuzujeme do budoucna k osamění a pocitu bezvýznamnosti. A bez radosti a smíchu našich dětí bude náš vnitřní život chudý i pokud budeme žít v pohodlí a materiálně zajištěni.

Zveme Vás tedy na den plný nových informací, příjemných zážitků, pohody tématických kaváren a společného sdílení, který bude zakončen společenským večerem s živou hudbou.

Základní poplatek za sympozium je 750 Kč, počet míst je omezen cca na 50 osob.

V příloze zasíláme pozvánku a program Josefského sympozia 2014. Další informace naleznete na nových webových stránkách www.josefske-sympozium.cz.
Pozvánka: Pozvanka JS 2014

Program: PROGRAM 6_ 0603
Děkujeme za Vaši pozornost a těšíme se na setkání!

Se srdečným pozdravem

Tým ESI, o.p.s.