Pozvánka

Asociácia mediátorov Slovenska si vás dovoľuje pozvať na odbornú konferenciu:

Aktuálne výzvy v mediácii
MLČANLIVOSŤ A ETIKA

Prednášky — workshopy — diskusný okrúhly stôl

Z obsahu: Mlčanlivosť mediátora vo vzťahu k prebiehajúcemu súdnemu
konaniu. Limity mlčanlivosti v zmysle zákona o mediácii. Historické súvislosti pri prijímaní zákona o mediácii a vývoj mediácie na Slovensku.
Online mediácia — voľba alebo nevyhnutnosť? Prečo je etika aj v dnešnom svete dôležitá.


Téma okrúhleho stola: Súčasné nastavenie sústavného vzdelávania mediátorov — efektivita alebo formalita?

Odborný garant konferencie: prof. Vladimír Labáth

18.—19. 09. 2020
HOTEL SEBASTIAN, MODRA

Zmena termínu konania konferencie (MODRA)

Zmena termínu konania konferencie (MODRA)

Konferencia v Modre, ktorá mala byť v termíne 17-18.4.2020 na tému „ Mlčanlivosť, dôvernosť a etické princípy v mediácii“ sa z dôvodu COVID 19 ruší, predbežne  je náhradný termín 18-19.9.2020, Mora, hotel Sebastian.

Organizačný výbor sa týmto ospravedlňuje tým členom AMS, ktorí reflektovali na pôvodne stanovený termín, že definitívne stanovisko zverejňujeme až teraz, ale ešte minulý mesiac nebolo zrejmé, do akej miery sa rozvinú karanténne opatrenia a až do poslednej chvíle sa zvažovalo konanie konferencie v obmedzenejšom režime. Následne sa hľadal nový termín konania, vzhľadom na vysokú účasť a kapacitné možnosti hotela Sebastian bol stanovený náhradný termín na september.

Podrobnejšie informácie budú zverejňované priebežne, ale dúfame, že septembrový termín je reálny a v tom čase už nebudú platiť karanténne opatrenia.

Za organizačný výbor konferencie

Ing. Soňa Ďurčová – predseda OV

Languages »