Sekcia pre zahraničnú spoluprácu

Predseda:
PhDr. Róbert Široký

Členovia:
JUDr. Gerta Sámelová – Flassiková
PhDr. Daniel Prítrský
Ing. Soňa Ďurčová
Ing. Radoslav Režňák, MBA
Mgr. Juraj Kaščák
Mgr. Tomáš Morávek

Languages »