Sekcia pre propagáciu, média, informačné a komunikačné technológie

Predseda:
Mgr. Andrea Benediková

Členovia:
JUDr. Jiří Zicha, PhD.
Mgr. Ing. František Oravec, PhD.
Ing. Jozefa Danová
Mgr. Georgios Tucoglidis
Ing. Dušan Hruška

Languages »