Sekcia pre projekty a granty

Predseda:
JUDr. Dana Baliová

Členovia:
PaedDr. Daša Vičanová, PhD.
Ing. Adriana Mesárošová, PhD., MPH
Ing. Radoslav Režňák, MBA
PhDr.  Miroslava Kristínová – Wieckowska
Ing. Peter Sámel
Ing. Ľubica Gajdošová
Ing. Mária Imrichová
Ing. Monika Sláviková
Mgr. Ladislav Šnapko

 

 

Languages »