Sekcia legislatívy a práva

Predseda:
JUDr. Beáta Swanová

Členovia:
JUDr. Ing. Štefan Mesároš, PhD.
JUDr. MVDr. Soňa Strachotová, MBA
JUDr. Gerta Sámelová – Flassíková
JUDr. Mária Škondejová
JUDr. Zuzana Reguli
PhDr. Vlasta Jošticová
PhDr. Jaroslav Čižmárik
Mgr. Pavol Kocián
Mgr. Adam Šebesta
Mgr. Andrea Starinská
Mgr. Ivan Dudoma
Mgr. Juraj Kaščák
Mgr. Milan Cipciar
Ing. Bohuš Sliacky

Languages »