Dňa 4.4.2011 vošla novela zákona 327/2005 o Centre právnej pomoci (CPP) do medzirezortného pripomienkového konania. Vec sa čiastočne týka aj mediátorov, preto si dovoľujem vyslať tento signál a informáciu, že pripomienkovať je možné do 21.4. a v prílohe zasielam text návrhu novely, dôvodovej správy a vyhlášky týkajúcej sa mediátorov. Ostatné dokumenty sú na portáli justice.gov.sk.

Som rada, že sa podarila do novely dostať možnosť, že CPP bude môcť v odôvodnených prípadoch určiť na riešenie sporu klienta mediátora zo zoznamu mediátorov.

Princíp dobrovoľnosti je zachovaný.

Možnosť určiť mediátora – zamestnanca CPP, nie mediátora zo zoznamu mediátorov, ostáva zachovaná.

Mgr. Zuzana Vasičákova – Očenášová, MSc