Mezinárodní vědecká konference MEDIACE 2019, jejíž V. ročník proběhne ve dnech 12. – 13. 9. 2019, představuje významnou událost, která se v oblasti mediace a vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty co dva roky koná. Konference je tentokrát jednou z aktivit výzkumného projektu č. 18-01417S Grantové agentury ČR s názvem “Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci”.

Záštitu nad letošním ročníkem převzala děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Odvíjet se bude ve třech částech. V úvodním plenárním zasedání vystoupí významní čeští i zahraniční odborníci, druhá část proběhne prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí a ve třetí se uskuteční interaktivní workshopy.

Součástí konference bude společenský večer s cimbálovkou v příjemných prostorách Pevnosti poznání.

Věříme, že V. ročník konference MEDIACE 2019 bude stejně úspěšný jako ty předcházející a setkání v Olomouci přinese živou vědeckou debatu a příjemné zážitky.

Info: www.pf.upol.cz/mediace