Vážení členovia Asociácie mediátorov Slovenska,

v medzirezortnom pripomienkovaní je novela zákona o mediácii, ktorá reflektuje požiadavku na transponovanie smernice  Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Táto novela mení výkon mediácie a zavádza osobitnú úpravu pre spotrebiteľské spory. Lokalita

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=1&matEID=8283&langEID=1

Asociácie mediátorov chce v rámci pripomienkového konania zabezpečiť zmenu navrhovaných ustanovení, ale tiež chce dosiahnuť presadenie návrhov na zmenu zákona, ktoré boli sformulované za aktívnej súčinnosti jednotlivých členov po okrúhlom stole na Donovaloch v minulom roku, taktiež chce zapracovať podnety, ktoré vyplynuli z posledných konferencií a prebiehajúcich diskusií. Pre záujemcov, ktorí by sa chceli podieľať na formulovaní pripomienok, organizujeme okrúhly stôl, ktorý sa uskutoční dňa 15.6.2015 o 16.00. v BC Kerametal (Ružinov). Stanoviská budú môcť byť konzultované s paralelne prebiehajúcim okrúhlym stolom, organizovaným Mediačným centrom mimosúdneho riešenia sporov v Košiciach. Závery budú komunikované na stránke AMS.

Ak máte záujem zúčastniť sa okrúhleho stola, prosím o zaslanie potvrdzujúceho mailu najneskôr do 12.6.2015 do 12.00 hodiny z dôvodu potreby rezervácie miestnosti v závislosti na počte prihlásených. V tomto istom termíne môžete zaslať svoje pripomienky aj mailom. Ostatných členov chceme poprosiť o súčinnosť pri získaní čo najväčšieho počtu hlasov. Pre úspešné pripomienkovanie je nevyhnutné získať 500 „hlasov“, pripojiť sa k hromadnej pripomienke je možné do 23.6. Definitívne znenie pripomienky bude sformulované a odoslané do Portálu právnych predpisov JASPI do 17.6., kedy bude možné sa k pripomienke pripojiť.

BC Kerametal sa nachádza v Ružinove, spoje je možno vyhľadať na stránke www.imhd.sk pri zadaní konečnej zastávky „Súmračná“. Parkovanie je možné za poplatok v priestoroch BC Kerametal alebo bezplatne v okolitej bytovej zástavbe.

JUDr. Beata Swanová

Podpredsedníčka AMS

Vedúca legislatívnej sekcie