Vážená pani,
Vážený pán,

srdečne Vás pozývame na medzinárodné odborné sympózium s názvom Mediácia na pulze času, ktoré sa bude konať v dňoch 29. a 30. 11. 2019 v Košiciach za účasti hostí tak zo Slovenska ako aj zo zahraničia.

Všetky informácie a registračný formulár sme pre Vás pripravili na http://www.forummediacie.sk

Príďte s nami osláviť 15 rokov mediácie na Slovensku.

Organizačný výbor odborného sympózia