Vážené dámy,

Vážení páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom: “Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie. Konferencia sa uskutoční 08.-09. 04. 2016 v penzióne Sebastián v Modre. Viac informácii nájdete na www.mediacia-ams.com

Program konferencie si môžete stiahnuť Program_Konferencia AMS_2016_Modra