Hromadná pripomienka na podporu mediácie, ktorej hlavným cieľom bolo presadiť pri novelizácii zákona o mediácii návrhy, smerujúce k lepšiemu využívaniu mediácie na Slovensku, získala 549 podporovateľov. Dosiahla sa tak možnosť, aby mediátori aktívne vstúpili do legislatívneho procesu.

„Cítili sme sa ako vo volebnom štábe. Potrebný počet hlasov sme získali len hodinu pred oficiálnym koncom pripomienkového konania.“ hovorí  JUDr. Beata Swanová, ktorá sa podieľala na príprave hromadnej pripomienky.

Predseda Asociácie mediátorov Slovenska, PhDr. Ernest Kováč vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa na úspešnom pripomienkovaní podieľali:  „Ďakujeme týmto všetkým, ktorí pripomienku pripravili, aktívne ju podporili, osobitne všetkým mediátorom, ktorí obetovali čas na vysvetľovanie zmyslu pripomienky medzi laickou verejnosťou, čo určite prispelo k dosiahnutiu potrebného počtu hlasov. Dokazuje to skutočnosť, že napriek neexistencii jednotnej stavovskej organizácie vedia mediátori spolupracovať pri dosahovaní spoločných cieľov.“

JUDr. Renáta Dolanská, ktorá je jednou zo zástupcov verejnosti v rámci hromadného pripomienkového konania uviedla, že podpora hromadnej pripomienky aj zo strany verejnosti je signálom, aby sa zákonodarcovia vážne zaoberali pripomienkami mediátorov, ktoré vznikli za súčinnosti AMS,  Centra pre Mediáciu a Probáciu v kooperácii s ostatnými združeniami mediátorov a akademickou obcou.

Zdroj Asociácia mediátorov Slovenska