Dobrý deň,

dovoľujeme si Vám v prílohe poslať program: “OBEC -ŠKOLA – MEDIÁCIA”  medzinárodná vedecká konferencia dňa 16.-17.04. 2015 v Modre.   Program_Konferencia AMS_A4
Konferencia je organizovaná v spolupráci  s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja. Prihlásených je vyše 130 účastníkov.

Na slávnostnom otvorení prednesie svoj slávnostný príhovor čestný hosť:

p. Ing. Béla Bugár, poslanec NR SR
p. Mgr. Juraj Petrakovič, primátor mesta Modra
p. PhDr. Soňa Hanzlovičová, generálna riaditeľka sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
p. prof. JUDr. Ján Svák, DrSc, rektor, Paneurópska vysoká škola Bratislava
p. prof. JUDr. gen. Jaroslav Ivor, DrSc, dekan, Paneurópska vysoká škola Bratislava
p. prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc, dekanka Univerzita Palackého Olomouc

Ďalej v slávnostnom vstúpení vystúpi z Karlovej univerzity v Prahe p. JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
p. Doc. ThDr.  Juraj Spuchľak, PhD., generálny riaditeľ Rádio LUMEN
p. JUDr. Karol Kovács, prezident, Notárska komora SR
JUDr. Ing. Miroslav Paller, prezident, Slovenská komora exekútorov
a mnohí ďalší z vedeckého výboru konferencie.

N večerný program sme pripravili diskusné fórum a posedenie pri ľudovej hudbe hudobnej skupine KOZOVANKA.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník.

Tešíme sa na stretnutie.

Organizačný výbor