Vážené dámy, Vážení páni,

opäť pripravujeme II. medzinárodnú vedeckú konferenciu: OBEC – ŠKOLA – MEDIÁCIA”, ktorá sa uskutoční 16.-17. 04. 2015 v Hotely Sebastián v Modre.

Priebežne Vás budeme informovať o prípravách na konferenciu.

Organizačný výbor konferencie