AMS organizuje pre všetkých čo chcú viac vedieť o katastri odborný seminár: „KATASTER A JEHO VYUŽITIE V PRAXI.“ Seminár vedie p. Ing. Anna Ozábalová, viac TU