Vážení členovia Asociácie mediátorov Slovenska, priaznivci mediácie,

určite viacerí z Vás už boli upovedomení, že dňa 3.6.2015 predložilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K tomuto materiálu sme zorganizovali dňa 15.6.2015 okrúhly stôl a v spolupráci s Centrom pre Mediáciu a Probáciu, Mediačným centrom Mimosúdneho Riešenia sporov, Gréckokatolíckou Teologickou fakultou PÚ v kooperácii aj s ostatnými združeniami mediátorov podávame hromadnú pripomienku, ktorá má zamedziť negatívnym dopadom novej legislatívnej úpravy na mediáciu a odstránenie prekážok využívania mediácie.

Touto hromadnou pripomienkou požadujeme najmä, aby :

– sa zo zákona odstránila povinnosť registrácie dohody o začatí mediácie v NCRls,

– došlo k rozšíreniu predmetu úpravy zákona – došlo k prepojeniu mediácie s civilným občianskym súdnym konaním.

Preto si dovoľujeme osloviť všetkých, ktorí majú záujem na tom, aby sa mediácia ako jedna z foriem mimosúdneho riešenia sporov ďalej mohla účelne využívať pri riešení konfliktov, aby podporili hromadnú pripomienku zahlasovaním na stránke Portálu právnych predpisov (PPP).

Na PPP sa dostanete buď zo stránky MSSR www.justice.gov.sk – časť Právne predpisy, v ľavej lište potom treba zvoliť Portál právnych predpisov, alebo kliknutím na link:

https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx

7 krokov k podpore hromadnej pripomienky:

  1. Zaregistrovať sa
  2. Prihlásiť sa (v pravom hornom rohu bude uvedené Vaše meno)
  3. Po úprave profilu sa vrátiť na “Hlavnú stránku”
  4. V časti “Aktuálne hromadné pripomienky” kliknúť na HROMADNÁ PRIPOMIENKA NA PODPORU MEDIÁCIE
  5. Nájsť zobrazené tlačítko “Podporiť pripomienku”

– tlačítko sa zobrazuje len prihláseným

  1. Kliknutím na tlačítko ste pripomienku podporili

– v zozname podporovateľov bude viditeľné

len meno a obec podporovateľa, žiadne ďalšie údaje.

  1. Prepošlite prosím tento e-mail kolegom a známym.

Pre účelnú následnú komunikáciu s predkladateľom je nevyhnutné získať najmenej 500 podporovateľov, preto prosím oslovte aj priateľov a známych, aby hromadnú pripomienku včas podporili.

POZOR Pripomienkové konanie končí dňa 23.6.2015

JUDr. Beata Swanová (Asociácia mediátorov Slovenska)

JUDr. Renáta Dolanská (Centrum Mediácie a Probácie, Mediačné centrum Mimosúdneho Riešenia sporov)

doc. Gabriel Paľa (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej Univerzity)

JUDr. Ing. Terézia Bakšová (Slovenská komora mediátorov)