Forum For Communication in Mediation (FCM) organizuje dňa 26.2.2011 prvé školenie zo série školení pre mediátorov – neprávnikov na podporu sebavzdelávania mediátorov, a to prednáškový seminár na tému: Zákon o mediácii v praxi. Viac info na www.fcm.sk.