Zmena termínu konania konferencie (MODRA)

Zmena termínu konania konferencie (MODRA)

Konferencia v Modre, ktorá mala byť v termíne 17-18.4.2020 na tému „ Mlčanlivosť, dôvernosť a etické princípy v mediácii“ sa z dôvodu COVID 19 ruší, predbežne  je náhradný termín 18-19.9.2020, Mora, hotel Sebastian.

Organizačný výbor sa týmto ospravedlňuje tým členom AMS, ktorí reflektovali na pôvodne stanovený termín, že definitívne stanovisko zverejňujeme až teraz, ale ešte minulý mesiac nebolo zrejmé, do akej miery sa rozvinú karanténne opatrenia a až do poslednej chvíle sa zvažovalo konanie konferencie v obmedzenejšom režime. Následne sa hľadal nový termín konania, vzhľadom na vysokú účasť a kapacitné možnosti hotela Sebastian bol stanovený náhradný termín na september.

Podrobnejšie informácie budú zverejňované priebežne, ale dúfame, že septembrový termín je reálny a v tom čase už nebudú platiť karanténne opatrenia.

Za organizačný výbor konferencie

Ing. Soňa Ďurčová – predseda OV

Valné zhromaždenie

Dňa 23.1.2020 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie AMS. Hlavnými bodmi Valného zhromaždenia bola voľba nových členov výboru v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia predchádzajúceho výboru. Valné zhromaždenie jednohlasne zvolilo nový výbor AMS v zložení : JUDr. Magdaléna Drgoňová, Ing. Soňa Ďurčová a PhDr. Ernest Kováč.

V zmysle stanov AMS následne Výbor AMS volí spomedzi svojich členov predsedu. Na zasadnutí výboru dňa 8.2.2020 sa hlasovaním rozhodlo, že predsedkyňou AMS na ďalšie funkčné obdobie je JUDr. Magdaléna Drgoňová a podpredsedkyňou  Ing. Soňa Ďurčová a podpredsedom PhDr. Ernest Kováč.

Dovoľte nám v mene všetkých členov a sympatizantov AMS poďakovať PhDr. E. Kováčovi za jeho dlhoročnú aktívnu prácu v prospech AMS ako aj v prospech rozvoja mediácie na Slovensku

Ďalšie informácie ohľadom plánov  a činnosti AMS v nadchádzajúcom období Vám budú zaslané na Vašu  mailovú adresu.

Languages »