Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii – článok

Vážené dámy, Vážení páni, prečítajte si hodnotiacu správu -článok z medzinárodnej vedeckej konferencie: “Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii” článok o medzinárodnej vedeckej konferencii Fotografie si môžete pozrieť “Fotogaléria”

Pozvání na Josefské sympozium 2014

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na již 5.ročník Josefského sympozia, který se bude konat na zámku ve Křtinách dne 19.3.2014. Letošním tématem je Mezigenerační dialog, který se ukazuje jako klíčový nejen ve vztazích v rodinách, ale i jako téma ovlivňující podstatným způsobem atmosféru ve společnosti. Dopoledne se můžeme těšit na odborné přednášky vztahující se…