Ďakujeme za podporu hromadnej pripomienky. Dňa 1.7. o 14:00 hod. Asociáciu mediátorov Slovenska (AMS) pozvalo Ministerstvo spravodlivosti SR na rokovanie k hromadnej pripomienke k novele zákona o mediácii.