Vážená dáma, Vážený pán, dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na medzinárodnú vedeckú konferenciu “Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii – Mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve” dňa 25.04.2014 v Modre. Viac informácii sa dozviete v Pozvánka_Medzinárodná vedecká konferencia_1_2 Program medzinárodnej vedeckej konferencie si môžete stiahnuť Program_Konferencia AMS prípadne inštrukcie ako sa dostať na miesto konania Inštruktáž ku konferencii_AMS_Modra

TLAČOVÁ SPRÁVA

Pressrelease_AMSModra2014

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Organizačný výbor konferencie

SS