Vážená dáma, Vážený pán, dovoľte, aby sme Vás pozvali na medzinárodnú vedeckú konferenciu “Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii – Mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve”, ktorá sa bude konať 25.04.2014 v Modre. Viac sa dočítate Pozvánka_Medzinárodná vedecká konferencia_1_2

Program medzinárodnej vedeckej konferencie si môžete stiahnuť Program_Konferencia AMS Taktiež si pozrite inštrukcie k hotelu Inštruktáž ku konferencii_AMS_Modra

TLAČOVÁ SPRÁVA:

Pressrelease_AMSModra2014

Tešíme sa na stretnutie.

Organizačný tím konferencie