Vážené dámy,
Vážení páni,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšími odbornými partnermi pod vyžiadanou záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, vás pozýva na XXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIEŤA V OHROZENÍ. Podpora duševného zdravia detí a rodín: nové výzvy a vízie ktorá sa uskutoční dňa 30. 11. – 1. 12. 2017 v Bratislave.

dieta_v_ohrozeni_pozvanka