Na základe spoločného stretnutia mediátorov, ktoré sa konalo v Bratislave dňa 15.6.2015 boli vypracované pripomienky k novela zákona o mediácii. Momentálne sa tieto pripomienky spracúvajú do formy, ktorá sa vyžaduje pre zaregistrovanie pripomienky na portáli právnych predpisov.
Znenie pripomienok si môžete prečítať  pripomienky k novele 15062015. Spoločne s pripomienkami, ktoré vyplynuli z okrúhleho stola, organizovanom  PU GTF, Centrom Mediácie a Probácie, Mediačným centrom Mimosúdneho Riešenia Sporov v Prešove dňa 15.6.2015 sa momentálne spracúva materiál do formy, požadovanej pre zadanie pripomienky na Portál právnych predpisov.
Ďakujeme za všetky podnety.
JUDr. Beata Swanová
podpredsedníčka AMS
vedúca legislatívnej sekcie AMS