Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení o.p.s., ktorej jedným zo zakladateľov je aj AMS, organizuje v dňoch 18.-19.3.2011 druhý ročník Jozefského sympózia s mottom „Deti – naše túžby, obavy a nádej“, ktorého hlavnou témou je problematika rodiny, reforma rodinného práva v ČR a dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa v spojitosti so Smernicou EP a Rady 2008/52/ES o niektorých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach. Sympózium sa tradične organizuje na sviatok sv. Jozefa – patróna rodiny. Prednášky budú rôznorodé – základ budú tvoriť 4 nosné témy – poňatie dieťaťa a rodiny v práve, v medicíne, v psychológii a v náboženstve. Sympózium je určené širokému okruhu odborníkov z týchto oblastí vrátane mediátorov. Prítomní budú aj špičkoví odborníci zo zahraničia. Členovia AMS majú zľavu 15% z poplatku, t.j. cena na dva dni spolu s občerstvením, obedom a spoločenským programom je iba 75 EUR. Členovia AMS môžu poplatok uhradiť na účet AMS 4040179306/3100, do 11.3.2011. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko a údaj, že ide o platbu pre „ESI“. Variabilný symbol 1819032011 . Ubytovanie je možné vopred si rezervovať priamo v Křtinách. Viac informácií o programe, rezervácii ubytovania a cenách pre nečlenov AMS resp. cenách len za jednotlivé dni sa viac dozviete priamo na stránke www.esi-cz.eu. Pozvánku si môžete stiahnuť kliknite sem.